وضعیت منابع آب بحرانی است

۲۴ فروردین, ۱۳۹۵
وضعیت منابع آب بحرانی است

وضعیت منابع آب بحرانی است

وضعیت منابع آب بحرانی است معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه برای توانبخشی منابع آب زیرزمینی کشور پیش بینی های اعتباری خوبی صورت گرفت گفت: به […]