وضعیت آبی تهران زرد

۲۱ فروردین, ۱۳۹۵
آخرین اقدامات مقابله با کم آبی شهرستانها

وضعیت آبی اصفهان و کرمان قرمز و تهران زرد شد

  آخرین اقدامات مقابله با کم‌آبی در کلان‌شهرها / وضعیت آبی اصفهان و کرمان قرمز و تهران زرد شد  معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب […]