ورود ۱۳ استان به مرحله تنش شدید آبی/ ۷ منطقه در خطر بحران آب

۳۱ فروردین, ۱۳۹۵
خشکسالی

ورود ۱۳ استان به مرحله تنش شدید آبی/ ۷ منطقه در خطر بحران آب

ورود ۱۳ استان به مرحله تنش شدید آبی/ ۷ منطقه در خطر بحران آب یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ – ۱۰:۰۵ ۱۱ استان درگیر تنش آبی، ۱۳ […]