نبود کنترل آبی در پرمصرف ترین حوزه اردبیل/تغییر رویه بخش کشاورزی

۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵
بی آبی استان ها

نبود کنترل آبی در پرمصرف ترین حوزه اردبیل/تغییر رویه بخش کشاورزی

نبود کنترل آبی در پرمصرف ترین حوزه اردبیل/تغییر رویه بخش کشاورزی یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ – ۱۰:۴۱ اردبیل – افت سطح آب های زیر زمینی و […]