مرگ مادر کارون

۲۱ فروردین, ۱۳۹۵
مرگ رود مادر

مرگ تدریجی “مادرکارون”

  سیاست یک بام و دو هوای مسئولین در قبال سوء استفاده از رود بشار/ مرگ تدریجی “مادرکارون”   یاسوج – خبرگزاری مهر: سیاست یک بام […]