مخزن پلی اتیلنو مخزن آب

۱۳ اسفند, ۱۳۹۶
مخزن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن پارس اتیلن کیش در انواع مختلف جهت نگهداری انواع مایعات سبک، سنگین و انواع مایعات شیمیایی تولید میگردد. همانگونه که […]