مخزن مایعات

۱۳ اسفند, ۱۳۹۶
مخزن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن

مخزن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن پارس اتیلن کیش در انواع مختلف جهت نگهداری انواع مایعات سبک، سنگین و انواع مایعات شیمیایی تولید میگردد. همانگونه که […]