مخازن سدها خالی

۲۱ فروردین, ۱۳۹۵
وضعیت ورود و خروج آب به سدها

۵۶ درصد مخازن سدها خالی ماند

وضعیت ورود و خروج آب به سدها/ ۵۶ درصد مخازن سدها خالی ماند   با خالی ماندن ۵۶ درصد توان ذخیره آب سدهای کشور، میزان آب […]