محصولات پلی اتیلن

۱۸ اسفند, ۱۳۹۴

لیست جامع محصولات

لیست جامع محصولات
۱۱ اسفند, ۱۳۹۴
کاربرد لوله و اتصالات پلی اتیلن

کاربرد محصولات شرکت پارس اتیلن کیش

کاربرد محصولات پارس اتیلن کیش امروزه سيستم هاي لوله کشی پلی اتیلن پارس اتیلن کیش و محصولات آن (لوله,اتصالات و منهول) در اکثر پروژه هاي سیستم […]
۹ اسفند, ۱۳۹۴

محصولات پارس اتیلن کیش

  محصولات پارس اتیلن کیش لوله پلی اتیلن ، اتصالات پلی اتیلن و منهول پلی اتیلن مهمترین محصولات مجموعه محصولات پارس اتلین کیش می باشند، از […]