لوله GRP

۱۲ اسفند, ۱۳۹۷

مزایای لوله‌های پلی اتیلن HDPE نسبت به لوله‌های GRP

از مقايسه ويژگي هاي ساختاري و عملكرد كوتاه مدت و بلند مدت لوله های GRP و لوله پلي‌اتيلن (HDPE High Density Poly Ethylene ) و نيز مقايسه اسـتانداردهاي AWWA در هر مورد […]
۱۴ فروردین, ۱۳۹۵

مزایای لوله های HDPE بر GRPفایبر گلاس

مقایسه ساختاری بین لوله های HDPE و GRP و استانداردهای مرتبط مقایسه ساختاری بین لوله هایGRP و HDPE در آزمايشات از مطلوب‌ترين جنس پلي‌اتيلن فشرده يعني […]