لوله اسپيرال پلی اتیلن

۹ اسفند, ۱۳۹۴
لوله اسپیرال

لوله اسپیرال پلی اتیلن

لوله اسپیرال   لوله اسپیرال  از نوع لوله پلی اتیلن دوجداره میباشد و استفاده از لوله های پلی اتیلن دو جداره در دنیای امروز بدلیل مقاومت بالای آن به دلیل فاصله جدارۀ […]