طرح_کاداستر

۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵
دریاچه ارومیه

اجرای طرح کاداستر حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ۹ شهر

اجرای طرح کاداستر حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ۹ شهر یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ – ۰۹:۱۸ ارومیه – مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی آذربایجان غربی […]