طرح تفکیک آب بهداشتی و شرب جدی است

۲۳ فروردین, ۱۳۹۵
طرح تفکیک آب بهداشتی و شرب جدی است/ 23 میلیون نفر درگیر تنش آبی

طرح تفکیک آب بهداشتی و شرب جدی است/ ۲۳ میلیون نفر درگیر تنش آبی

طرح تفکیک آب بهداشتی و شرب جدی است/ ۲۳ میلیون نفر درگیر تنش آبی قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه امسال ۵۱۷ شهر که ۱۲ […]