سفره‌های زیرزمینی جم فقیر شدند/ آبخیزداری ناجی سرزمین‌ تشنه

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
آبخیزداری

سفره‌های زیرزمینی جم فقیر شدند/ آبخیزداری ناجی سرزمین‌ تشنه

سفره‌های زیرزمینی جم فقیر شدند/ آبخیزداری ناجی سرزمین‌ تشنه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ – ۰۹:۰۴ بوشهر – سفره‌های زیرزمینی جم به شدت فقیر شده است، به […]