سد-پیله-سحران

۳۰ فروردین, ۱۳۹۵
سد پیله سحران

حجم آبگیری سد «پیله سحران» افزایش می یابد

حجم آبگیری سد «پیله سحران» افزایش می یابد پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ – ۱۲:۲۴ اردبیل – رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: حجم آبگیری سد «پیله […]