سد خراسان شمالی خشک شد

۲۱ فروردین, ۱۳۹۵
مرگ تلخ 4 دریاچه کشور

آژیر بی‌آبی در شمال شرقی ایران/ ۵ سد خراسان شمالی خشک شد

  آژیر بی‌آبی در شمال شرقی ایران/ ۵ سد خراسان شمالی خشک شد مدیرعامل آب منطقه ای خراسان شمالی با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای […]