سد‌های شرق تهران از نفس افتادند

۲۳ فروردین, ۱۳۹۵
سد‌های شرق تهران از نفس افتادند

سد‌های شرق تهران از نفس افتادند

  سد‌های شرق تهران از نفس افتادند مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: هم اکنون در سدهای سامانه شرق تهران فقط ۵۰ میلیون مترمکعب آب باقی […]