رودخانه‌های مازندران آلود‌ه‌اند، خزر سخت بیمار است

۲۳ فروردین, ۱۳۹۵
رودخانه‌های مازندران آلود‌ه‌اند، خزر سخت بیمار است

رودخانه‌های مازندران آلود‌ه‌اند، خزر سخت بیمار است)

رودخانه‌های مازندران آلود‌ه‌اند، خزر سخت بیمار است روند رو به رشد آلاینده‌ها، نفس رودخانه‌ها که از آن به عنوان مادر دریاها یاد می‌شود را نیز بند […]