دشت-طالقان

۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵
فقدان آب

بحرانی بودن وضعیت آب در سه دشت استان البرز

بحرانی بودن وضعیت آب در سه دشت استان البرز سه‌شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ – ۱۱:۲۳ مدیر کل بهره برداری و حفاظت از منابع آب استان البرز […]