خشکسالی متوسط تا شدید در ۱۴ استان/ وضعیت گرمای خرداد و تیر

۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵
کم آبی در استان ها

خشکسالی متوسط تا شدید در ۱۴ استان/ وضعیت گرمای خرداد و تیر

خشکسالی متوسط تا شدید در ۱۴ استان/ وضعیت گرمای خرداد و تیر چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴ – ۰۵:۴۸ رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان […]