خبر کمبود آب درخواست ورود قوه‌قضائیه به بحران آب

۲۴ فروردین, ۱۳۹۵
درخواست ورود قوه‌قضائیه به بحران آب

درخواست ورود قوه‌قضائیه به بحران آب

درخواست ورود قوه‌قضائیه به بحران آب یک مقام مسئول در وزارت نیرو با طرح درخواست از مجلس و قوه قضائیه برای کمک در اعمال مدیریت آب […]