خبر آب وضعیت برداشت آب از مخازن سدها/ ذخایر موجود افزایش یافت

۲۴ فروردین, ۱۳۹۵
وضعیت برداشت آب از مخازن سدها / ذخایر موجود افزایش یافت

وضعیت برداشت آب از مخازن سدها / ذخایر موجود افزایش یافت

وضعیت برداشت آب از مخازن سدها / ذخایر موجود افزایش یافت میزان ذخیره آب سدهای کشور به ۱۹٫۵ میلیاردمترمکعب رسید؛ در عین حال، طی پاییز امسال […]