خبر آب از دلایل امروز بحران آب آغاز مطالعات انتقال آب از دریای‌خزر به دریاچه ارومیه

۲۴ فروردین, ۱۳۹۵
آغاز مطالعات انتقال آب از دریای‌خزر به دریاچه ارومیه

آغاز مطالعات انتقال آب از دریای‌خزر به دریاچه ارومیه

  آغاز مطالعات انتقال آب از دریای‌خزر به دریاچه ارومی مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از آغاز مطالعات انتقال آب از دریای […]