خبر آب اجرای فاز اول تحویل حجمی آب به کشاورزان

۲۴ فروردین, ۱۳۹۵
اجرای فاز اول تحویل حجمی آب به کشاورزان

اجرای فاز اول تحویل حجمی آب به کشاورزان

اجرای فاز اول تحویل حجمی آب به کشاورزان معاون وزیر نیرو با اشاره به اجرای طرح تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی برای کنترل میزان مصرف […]