حمایت یونسکو از مدیریت منابع آب در ایران

۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵
یونسکو و مدیریت منابع آب ایران

حمایت یونسکو از مدیریت منابع آب در ایران

حمایت یونسکو از مدیریت منابع آب در ایران شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ – ۱۲:۴۰ مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران گفت: امروزه چالش‌های آب باید توسط […]