حجم آبگیری سد «پیله سحران» افزایش می یابد

۳۰ فروردین, ۱۳۹۵
سد پیله سحران

حجم آبگیری سد «پیله سحران» افزایش می یابد

حجم آبگیری سد «پیله سحران» افزایش می یابد پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ – ۱۲:۲۴ اردبیل – رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: حجم آبگیری سد «پیله […]