جلوگیری از ادامه فعالیت صنایع آلاینده آب

۲۸ فروردین, ۱۳۹۵
جلوگیری از ادامه فعالیت صنایع آلاینده آب

جلوگیری از ادامه فعالیت صنایع آلاینده آب

جلوگیری از ادامه فعالیت صنایع آلاینده آب دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ – ۱۵:۱۷:۰۹ مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این سازمان […]