توقف ورود آب دشت‌ها به دریاچه ارومیه

۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۵
دریاچه ارومیه

توقف ورود آب دشت‌ها به دریاچه ارومیه

 توقف ورود آب دشت‌ها به دریاچه ارومیه یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴ – ۱۰:۱۵ یک مقام مسئول دروزارت نیرو با بیان اینکه دریای خزر در بهار امسال […]