تمام وقت پارس اتیلن کیش

۱۴ فروردین, ۱۳۹۵

استخدام پارس اتیلن کیش

استخدام استخدام شرکت پارس اتیلن کیش به صورت تمام وقت و پاره وقت می باشد. در واقع پارس اتیلن کیش در نظر دارد جهت گسترش فعالیت […]