تائیدیه های پارس اتیلن کیش

۱۵ اسفند, ۱۳۹۴

گواهینامه ها

  تائیدیه و گواهی‌نامه‌های پارس اتیلن کیش هدف اصلي شركت پارس اتیلن کیش توليد لوله پلی اتیلن , اتصالات پلی اتیلن و منهول پلی اتیلن با […]