استخدام

۱۵ اسفند, ۱۳۹۴
فرصت های شغلی در پارس اتیلن کیش

استخدام تمام وقت پارس اتیلن کیش

استخدام و دعوت به همکاری در پارس اتیلن کیش امروزه نيروي انساني به عنوان متولي امر برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، نظارت و كنترل، نقشي […]