استاندارد HDPE

۲۶ اسفند, ۱۳۹۴
استاندارد HDPE ISIRI 14427

استانداردهای HDPE

  استانداردهای HDPE ( استانداردهای مرتبط به لوله پلی اتیلن) استانداردهای جهانی مربوط به ساخت لوله پلی اتیلن، لوله گذاری‌ها ، کاربردها و نحوه روش کار با […]