استاندارد 14427

۱۶ فروردین, ۱۳۹۵

استاندارد لوله پلی اتیلن ۱۴۴۲۷

  استاندارد لوله پلی اتیلن –استاندارد ۱۴۴۲۷   سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار – پلی اتیلن سری استاندارد های […]