استاندارد ملی ایران

۱۶ فروردین, ۱۳۹۵

استاندارد لوله پلی اتیلن ۱۴۴۲۷

  استاندارد لوله پلی اتیلن –استاندارد ۱۴۴۲۷   سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار – پلی اتیلن سری استاندارد های […]
۱۸ اسفند, ۱۳۹۴

استاندارد ملی ایران

استاندارد لوله پلی اتیلن – استاندارد ۱۳۳۱ استاندارد ۱۳۳۱ که برای تولید لوله‌های پلی اتیلن در ایران توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صادر می شود، سرلوحه […]