استانداردهای زهکشی

۲۶ اسفند, ۱۳۹۴
استاندارد لوله زهکش

استانداردهای زهکشی

  استانداردهای زهکشی لوله های زهکش PVC این مجموعه تنها لوله های تولید شده در ایران می باشد که کاملاً مطابق استاندارد DIN 1187 آلمان بوده […]