ارزش واقعی هر مترمکعب آب اعلام شد

۲۳ فروردین, ۱۳۹۵
ارزش واقعی هر مترمکعب آب اعلام شد

ارزش واقعی هر مترمکعب آب اعلام شد

ارزش واقعی هر مترمکعب آب اعلام شد یک مقام مسئول در وزارت نیرو ارزش واقعی هر مترمکعب آب را در ایران ۱۰ هزارتومان اعلام کرد و […]