اتصالات با کیفیت

۸ آبان, ۱۳۹۵
لوله پلی اتیلن با کیفیت

لوله و اتصالات باکیفیت

لوله و اتصالات با کیفیت در زیر خاک تغییر شکل نداده و  از نشت فاضلاب به بیرون لوله و وارد شدن فاضلاب به محیط زیست و […]