آزمایشگاه کنترل کیفیت

۱۷ مرداد, ۱۳۹۵
آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت

هدف از تأسیس انجام آزمون های مرتبط با مواد اولیه و لوله های پلی اتیلنی برای مشتریان داخلی و خارجی می باشد.
۱۶ اسفند, ۱۳۹۴

آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت پارس اتیلن کیش