آب

۲۱ فروردین, ۱۳۹۵
بزنگان عروس دریاچه های شمال شرق ایران

عروس دریاچه‌های شرق داغدار خشکسالی

  باز هم کمبود آب سبب خوابی عمیق ،آرام و بی‌صدا برای “بزنگان” عروس دریاچه های شمال شرق ایران مشهد – خبرگزاری مهر: “بزنگان” به عنوان عروس […]