وضعیت منابع آب قرمز شد/ افزایش دشت‌های ممنوعه به ۳۵۳ دشت