88202060 021

10

تصمیمات جدید برای مقابله با تخلفات آبی / گشت و بازرسی آب هم می‌آید

تصمیمات جدید برای مقابله با تخلفات آبی/ گشت و بازرسی آب هم می‌آید

سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۱

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر تشکیل شعب ویژه رسیدگی به دعاوی آب و فعالیت گشت های بازرسی، از اتخاذ تصمیمات جدیدی برای مقابله با تخلفات آبی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی مصطفوی با تاکید بر لزوم تشکیل شعب ویژه آب گفت: روند مصرف بی‌قاعده آب در جغرافیای خشک و کم‌ آب ایران، تکرار و توالی خشکسالی‌ها و کاهش بارندگی‌ها در درازمدت؛ فشار شدیدی را بر منابع آب کشور و به‌ ویژه منابع آب زیرزمینی وارد کرده و همین امر باعث شده که نظارت بر منابع آب و حفاظت از آنها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری مدیریت منابع آب ایران اظهارداشت: با تشکیل شعب ویژه آب در تمامی استان های کشور که در مصوبه شورای عالی آب نیز تاکید شده، تمامی دعاوی آب در این شعب قابل طرح خواهد بود تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: در سال جاری با تاکید ویژه دولت یازدهم، مصوباتی در شورای عالی آب برای حفظ منابع آب زیرزمینی تصویب و تمامی نهادها و ارگان های دولتی مکلف به همکاری بیشتر با وزارت نیرو در خصوص اجرای طرح‌های حفاظت از منابع آب به‌ ویژه طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی شدند.

مصطفوی با تاکید بر لزوم تغییر الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف اظهارداشت: باید نگاه و رفتار مصرف کنندگان با آب عوض شود و در این خصوص قوانین و مقررات بخش آب در این زمینه موثر خواهند بود، اما اجرای صحیح این قوانین نظارت همه‌ جانبه‌ ای هم نیاز دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: برای نظارت بر بخش آب گروه‌ های گشت و بازرسی باید در هر منطقه کشور تشکیل شود که در خصوص نحوه مصرف و جلوگیری از هدررفت آب یاری‌ رسان مردم خواهند بود و در صورت وجود تخلف مشهود در مصرف آب، تخلف‌ کنندگان به شعب ویژه رسیدگی به موضوع آب معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: شعبه‌ ویژه دادگاه آب با همکاری قوه قضائیه در دادگستری استان‌ ها و شهرستان‌ ها تشکیل می‌شود و تمامی دعاوی مربوط به آب در این دادگاه‌ها قابل بررسی خواهد بود تا با همکاری مردم، این منابع ملی حفاظت شوند.

مصطفوی با بیان اینکه هم اکنون نیز کمیسیون‌ های رسیدگی به مسائل آب‌ های زیرزمینی کشور در حال فعالیت است گفت: در این کمیسیون علاوه بر نماینده قوه قضائیه، دو نفر هم از بخش آب و جهادکشاورزی حضور دارند و مسائل آب پیگیری می شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و امور مشترکین مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: کارهایی همچون برداشت‌های بیشتر از میزان تعیین شده در پروانه بهره‌‌برداری و یا عدول از شرایط پروانه بهره‌برداری از مصداق‌های تخلف است و تمامی اینها در دستورالعمل این دادگاه‌ها دیده شده است.

وی در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات گفت: همه این رسیدگی‌ ها بر اساس آئین دادرسی موجود در قوه قضائیه به یک شیوه خواهد بود و متخلفان با تفهیم اتهام فرصت دفاع نیز خواهند داشت و رای لازم توسط قاضی شعبه ویژه صادر خواهد شد.

منبع : خبرگزاری مهر

 

تصمیمات جدید برای مقابله با تخلفات آبی / گشت و بازرسی آب هم می‌آید

تصمیمات جدید برای مقابله با تخلفات آبی/ گشت و بازرسی آب هم می‌آید

سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۱

یک مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر تشکیل شعب ویژه رسیدگی به دعاوی آب و فعالیت گشت های بازرسی، از اتخاذ تصمیمات جدیدی برای مقابله با تخلفات آبی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی مصطفوی با تاکید بر لزوم تشکیل شعب ویژه آب گفت: روند مصرف بی‌قاعده آب در جغرافیای خشک و کم‌ آب ایران، تکرار و توالی خشکسالی‌ها و کاهش بارندگی‌ها در درازمدت؛ فشار شدیدی را بر منابع آب کشور و به‌ ویژه منابع آب زیرزمینی وارد کرده و همین امر باعث شده که نظارت بر منابع آب و حفاظت از آنها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری مدیریت منابع آب ایران اظهارداشت: با تشکیل شعب ویژه آب در تمامی استان های کشور که در مصوبه شورای عالی آب نیز تاکید شده، تمامی دعاوی آب در این شعب قابل طرح خواهد بود تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: در سال جاری با تاکید ویژه دولت یازدهم، مصوباتی در شورای عالی آب برای حفظ منابع آب زیرزمینی تصویب و تمامی نهادها و ارگان های دولتی مکلف به همکاری بیشتر با وزارت نیرو در خصوص اجرای طرح‌های حفاظت از منابع آب به‌ ویژه طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی شدند.

مصطفوی با تاکید بر لزوم تغییر الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف اظهارداشت: باید نگاه و رفتار مصرف کنندگان با آب عوض شود و در این خصوص قوانین و مقررات بخش آب در این زمینه موثر خواهند بود، اما اجرای صحیح این قوانین نظارت همه‌ جانبه‌ ای هم نیاز دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: برای نظارت بر بخش آب گروه‌ های گشت و بازرسی باید در هر منطقه کشور تشکیل شود که در خصوص نحوه مصرف و جلوگیری از هدررفت آب یاری‌ رسان مردم خواهند بود و در صورت وجود تخلف مشهود در مصرف آب، تخلف‌ کنندگان به شعب ویژه رسیدگی به موضوع آب معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: شعبه‌ ویژه دادگاه آب با همکاری قوه قضائیه در دادگستری استان‌ ها و شهرستان‌ ها تشکیل می‌شود و تمامی دعاوی مربوط به آب در این دادگاه‌ها قابل بررسی خواهد بود تا با همکاری مردم، این منابع ملی حفاظت شوند.

مصطفوی با بیان اینکه هم اکنون نیز کمیسیون‌ های رسیدگی به مسائل آب‌ های زیرزمینی کشور در حال فعالیت است گفت: در این کمیسیون علاوه بر نماینده قوه قضائیه، دو نفر هم از بخش آب و جهادکشاورزی حضور دارند و مسائل آب پیگیری می شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و امور مشترکین مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: کارهایی همچون برداشت‌های بیشتر از میزان تعیین شده در پروانه بهره‌‌برداری و یا عدول از شرایط پروانه بهره‌برداری از مصداق‌های تخلف است و تمامی اینها در دستورالعمل این دادگاه‌ها دیده شده است.

وی در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات گفت: همه این رسیدگی‌ ها بر اساس آئین دادرسی موجود در قوه قضائیه به یک شیوه خواهد بود و متخلفان با تفهیم اتهام فرصت دفاع نیز خواهند داشت و رای لازم توسط قاضی شعبه ویژه صادر خواهد شد.

منبع : خبرگزاری مهر
Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon