88202060 021

10

 

وضعیت ذخیره آب در سدها/ 40 درصد ظرفیت سدها خالی است

با وجود اینکه حجم آب موجود در سدهای کشور نزدیک به 28 میلیارد مترمکعب است، اما 40 درصد توان ذخیره آب سدهای کشور، خالی از آب مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته حجم آب ورودی به مخزن سدهاي كشور 5 درصد کاهش يافت. بر این اساس، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌ اکنون 27 ميليارد و 960 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 2.5 درصد افزایش نشان می دهد.

حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، به 27 ميليارد و 840 ميليون مترمکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته، 29 ميليارد و 190 ميليون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، 18 ميليارد و 940 ميليون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته به ميزان 20 ميليارد و 60 ميليون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 6 درصد كاهش نشان مي‌دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 27 ميليارد و 300 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در حال حاضر 47.4 ميليارد مترمكعب گزارش شده است.

وضعیت ذخیره آب ها در سدها

منبع : خبرگزاری مهر

Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon