88202060 021

10

وضعیت ذخایر آب در سدهای کشور/ آب ورودی به سدها کاهش یافت

وضعیت ذخایر آب در سدهای کشور/ آب ورودی به سدها کاهش یافت

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌ اکنون 23 ميليارد و 740 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 5.5 درصد افزايش نشان می‌دهد. به گزارش خبرنگار مهر، حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تاکنون در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته 6 درصد کاهش یافته و به 30 ميليارد و 730 ميليون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 32 ميليارد و 720 ميليون مترمکعب گزارش شده بود. میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تاكنون، 25 ميليارد و 880 ميليون مترمکعب گزارش شده، در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته، به ميزان 28 ميليارد و 310 ميليون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 9 درصد كاهش نشان مي‌دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 22 ميليارد و 500 ميليون مترمكعب گزارش شده بود. مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در زمان كنوني 47.3 ميليارد مترمكعب گزارش شده است.

منبع   : خبرگزاری مهر

 

Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon