88202060 021

10

وضعیت ورود و خروج آب به سدها/ 56 درصد مخازن سدها خالی ماند

وضعیت ورود و خروج آب به سدها
 
با خالی ماندن 56 درصد توان ذخیره آب سدهای کشور، میزان آب موجود در مخازن سدها به 27 میلیارد و 640 میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌ اکنون 27 ميليارد و 640 ميليون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل 2.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور نيز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تاكنون با 5 درصد كاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به 28 ميليارد و 220 ميليون مترمکعب رسیده است. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 29 ميليارد و 850 ميليون مترمکعب گزارش شده بود.

به صورت کلی، موجودی آب سدهای کشور تا پایان هفته گذشته به 44 درصد مجموع ظرفیت مخازن آنها رسید. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 27 ميليارد و 100 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.

میزان آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تاكنون 19 ميليارد و 550 ميليون مترمکعب گزارش شده است، در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته به ميزان 20 ميليارد و 960 ميليون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجي از سدهاي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، 7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. هم‌ اکنون 44 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پُر بوده ضمن اینکه مجموع ظرفيت مخازن سدهاي كشور در زمان فعلی 47.3 ميليارد مترمكعب گزارش شده است.

منبع : خبرگزاری مهر

 

Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon