88202060 021

10

وضعیت ذخیره آب در 5 سد تهران/ آب سد لار نصف شد

میزان آب موجود در سدهای پنجگانه تهران نسبت به سال گذشته 221 میلیون مترمکعب کاهش یافت و در حال حاضر به 540 میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجم آب موجود در مخازن سدهاي تامين كننده آب تهران با كاهش 221 ميليون مترمكعبي در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته به حدود 540 ميليون مترمكعب رسيده است. حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 92) تاكنون با 21 درصد كاهش در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، به حدود 610 ميليون مترمكعب رسيده است.

همچنین حجم فعلی آب موجود در سدهاي استان تهران در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، 29 درصد كاهش يافته است. حجم آب ورودي به مخزن سدهاي تهران در دوره زمانی مشابه سال آبي گذشته 772 ميليون مترمكعب بوده است.

حجم ذخيره آب در مخزن سدهاي لار، طالقان، كرج، ماملو و لتيان در مقايسه با سال آبي گذشته به ترتيب 48، 32، 29، 16 و 20 درصد كاهش يافته است. در زمان كنوني، حجم آب موجود در مخزن سدهای لار، طالقان، كرج، ماملو و لتيان به ترتيب 48، 198، 119، 119 و 56 میلیون مترمکعب گزارش شده است.

با توجه به شرايط ذخيره آب و كاهش منابع آبي در پشت سدهاي پنجگانه تهران، شهروندان تهراني بايد نسبت به رعايت الگوي مصرف آب دقت لازم را داشته باشندوضعیت ذخیره آب در 5 سد تهران/ آب سد لار نصف شد

منبع : خبرگزاری مهر

 

Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon