88202060 021

10

کمبود آب مسئولان اصفهان را به صرافت برای خرید آب انداخت / شرب حاصل از تصفیه فاضلاب برنامه آتی ایران

کمبود آب مسئولان اصفهان را به صرافت برای خرید آب انداخت / شرب حاصل از تصفیه فاضلاب برنامه آتی ایران
اصفهان- خبرگزاری مهر: پدر علم کویرشناسی ایران گفت: شنیده شده که مسئولان اصفهان برای رفع معضل خشکسالی در استان و جبران کم آبی، از کشاورزانی که هنوز در چاه های متعلق به آنها آب وجود دارد، اقدام به خریداری آب کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه پیش خبر خرید یا برداشت آب از چاه هایی خانگی از سوی یکی از اساتید دانشگاه اصفهان به این رسانه در حالی اعلام شد که این بار هم پدر علم کویر شناسی ایران برای بار دیگر خبر از صرافت مسئولان برای خرید آب از چاه های کشاورزان داد و اظهار داشت: در چندین تماس تلفنی به بنده اعلام شده که چاهی اطراف فرودگاه اصفهان است که در قبال پرداخت مبلغی پول آب را به ازای 3 لیتر در ثانیه برداشت می کنند.

پرویز کردوانی بیان داشت: زاینده رود که امروزه تبدیل به "زایمان رود" شده به دلیل تقسیم بخشی از آب شرب به فرزندانش و بخشی هم به دوستانش و استفاده نکردن از فناوری برگشت آب سبب شده که خشکسالی به قدری در این استان توسعه یابد که مسئولان در آینده نزدیک همچون اروپائی ها دست به تصفیه فاضلاب برای شرب بزنند.

وی گفت: اینکه براحتی آب شرب اصفهان به کاشان، آران و بیدگل، نائین، خورو جندق و سایر و یا دوستانی همچون یزد انتقال می‌یابد جایی بسی تامل دارد.

کردوانی با اظهار اینکه امروز در دنیا هر کس فعالیت اقتصادی را در حالی پایه‌ریزی می کند که آب آن را بتواند تامین کند، افزود: صنایع در کشورهای اروپایی هفت بار از آب مصرف شده در صنعت استفاده می کنند به طوری که به شکل چرخشی آب را تصفیه و دوباره در صنعت به کار می گیرند.

دنیا به سمت نوشیدنی های حاصل از فاضلاب تصفیه شدهمی رود

کردوانی گفت: این در صورتی است که حجم بسیاری از آب شرب زاینده رود در ذوب آهن اصفهان استفاده و آن هم تنها یکبار مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین فولاد مبارکه که یکی دیگر از صنایع بزرگ است با داشتن 3 هکتار دیم و 18 هکتار فضای سبز با آب شرب زاینده‌رود آبیاری میشود.

پدر علم کویر شناسی ایران ادامه داد: مصوبه پرداخت خسارت 3 میلیون تومانی به هر کشاورز در حالی از سوی وزیر نیرو تصویب شد که باید صنایع از پساب و شهر هم از فاضلاب برای آبیاری محصولات خود استفاده کنند تا به این طریق بتوانند میزان خسارت را افزایش داد.

وی با بیان اینکه کمبود آب تنها منحصر به ایران و یا اصفهان نیست بلکه ایالت متحده آمریکا هم دچار خشکسالی شده است، ادامه داد: از 54 ایالت آمریکا 36 ایالت دچار خشکسالی شده است.

کردوانی گفت: دنیا به سمت نوشیدنی های حاصل از فاضلاب تصفیه شده رفته به طوری که این روند در ایران هم باید انجام گیرد.

وی افزود: استفاده از آب های غیر متعارف یکی از راهکارهای اصلی جهان برای جبران کم آبی است.

پدیده خشکسالی در ایران ناشی از حفر بی رویه چاه است

وی بیان داشت: با روند خشکسالی که در ایران مشاهده می شود و عمده این کم آبی ها حاصل از حفر بی رویه چاه در این کشور و غارت آب است، به زودی شرب مردم از طریق تصفیه فاضلاب انجام می گیرد.

کردوانی با گلایه از مسئولان از حفر بی حد و اندازه چاه در مناطق مختلف ایران تصریح کرد: حفر چاه که در یک دوره زمانی و دهه 40 در حالی آغاز شد که آن زمان 90 درصد حفر چاه ها بیهوده بود و نیازی به این تعداد چاه کندن نبود.

پدر علم کویر شناسی ایران اضافه کرد: بی توجهی مسئولان به هشدار کارشناسان سبب نشست زمین در زمان حاضر در شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان و تبریز شده و به پیوست آن رانش زمین و پیدایش زلزله های که در این سالها به شکل پس لرزه ها و زمین لرزه های شدید در جای جای ایران مشاهده شد.

کردوانی به ابزارهای مختلف برای جبران کمبود آب در کشور اشاره کرد و ادامه داد: استفاده از ابزار آب تجاری ( خرید آب از کشورهای دیگر مثل عملکرد دولت قبل برای خرید آب از تاجیکستان )، آب مجازی یعنی آب گرفته شده از رطوبت هوا از جمله این ابزارها است.

وی ادامه داد: آب رسانی از طریق گالون همچون قبل از انقلاب یا کاشت محصولاتی که ضمن صرف کمترین آب، بازار خوبی برای فروش داشته باشد از دیگر راهکارهای جبران کم آبی است.

پدر علم کویر شناسی ایران اظهار داشت: انتقال آب از استانی یا شهری به مکان دیگر یک روشی است که باید کنار گذاشته شود و به جای آن هر استانی با میزان آبی که در اختیار دارد ضمن کاربرد روش های صرفه جویی بیشترین بهره وری را داشته باشد.

اولویت به صنعت و شهر اشتباه فاحش دیگر مسئولان

پدر علم کویر شناسی ایران گفت: اشتباه فاحش دیگر مسئولان که سبب خشکسالی بیشتر ایران شد اولویت دادن آب به صنعت و شهر است و قرار دادن کشاورزی در مرحله سوم است.

وی با بیان اینکه این هرم باید برعکس شود، بیان داشت: 20 سال آینده مهمترین چالش دنیا در شهرها نبود امنیت غذا است.

کردوانی دیگر اولویت بندی مسئولان که خلاف آن باید نگریسته  شود را مبحث هوا، آب و سوم غذا دانست که این هرم نیز باید جابه جا شود، ادامه داد: اگر چه مسئله آب یکی از حیاتی ترین موضوعات است اما تنها اهمیت دادن به این موضوع سبب شده که امنیت غذا یکی از چالش های بزرگ در آینده شود.

منبع : خبرگزاری مهر

 

Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon