88202060 021

10

لایروبی منهول فاضلاب

لایروبی منهول فاضلاب - تمیزکاری منهول

امروزه منهول ها نقش بسیار پر رنگی را در فاضلاب ها ایفا می کنند، بطوری که بایستی بطور منظم و دقیق این منهول ها مورد نظارت نیز قرار گرفته و به انان رسیدگی شود. در واقع منهول فاضلاب محل دسترسی به لوله های فاضلاب است که به دلیل ارتباط با فاضلاب پس از مدتی آلوده می شود که بایستی این آلودگی حتما پاک شود که این عمل را لایروبی انجام می دهد.

 

چگونگی لایروبی منهول فاضلاب

لایروبی منهول فاضلاب

لایروبی منهولهای فاضلاب کار مهمی است از این رو بهتری است از شیوه ای مناسب بهر برد. به این شیوه که شخص ابتدا درب منهول را باز می نماید سپس به داخل آن می رود. فرد لایروب درون منهول را لایروبی کرده و تمیز کرد و سپس بایستی سوسکهای آنرا از بین ببرد و فاضلابهای درون آن را لایروبی کند. . اگر منهول به خوبی لایروبی نشود، در آینده حجم فاضلاب درون آن بیشتر می شود و سوسکهای بیشتری در آن تولید می شود. در این صورت منهول خود تبدیل به منبع کثیفی و فاضلاب می شود. بنابراین به این مهم که لزوم لایروبی منهول چیست پی می بریم.

 

نقش انواع منهول فاضلاب در لایروبی آنان

لایروبی منهول فاضلاب

نوع منهول نیز به نوبه خود می تواند نقشی تسهیل کننده در لایروبی آن داشته باشد بصورتی که اگر جنس منهول از پلی اتیلن یعنی مهنول پلی اتیلن باشد بسیار راحت تر از منهول بتنی و آجری که دارای زبری مباشند دارد لایروبی می گردد.

 

هدف اصلی از لایروبی منهول فاضلاب

لایروبی منهول فاضلاب

عملیات لایروبی شبکه آب و فاضلاب برای جلوگیری ازمسدود شدن

بمنظور جلوگیری از بروز مشکلات و مسدود شدن مجرای شبکه های فاضلاب شستشو و لایروبی می شود.

 شست و شو و لایروبی شبکه های جمع آوری و منهول های فاضلاب به دلیل ماهیت سیال جاری در آن، بسیار ضروری است.

 همه ساله با فرا رسیدن فصل بارندگی جهت پیشگیری از احتمال سرریز شدن فاضلاب، عملیات لایروبی و گندزدایی منهول ها و خطوط شبکه فاضلاب انجام می شود، لذا این امر از مسدود شدن شبکه ها و تخریب آنها جلوگیری خواهد نمود.

لایروبی منهول فاضلاب

لایروبی منهول فاضلاب

 لایروبی مکانیزه منهول فاضلاب

امروزه با استفاده از تکنولوژی مکنده هایی تولید شده اند که سبب تسهیل در امر لایروبی فاضلاب شده اند، این نوع مکنده ها می توانند در امر پاک سازی منهول ها کمک شایای داشته بشند بطوریکه باعث افزایش سرعت و دقت لایروبی می گردند.

Apps Telegram iconfacebook icongoogle icontwitter iconyoutube icon