لوله پلی اتیلن چیست ؟

A01

لوله پلی اتیلن بسیار مناسب جهت کاربری‌های خاص که کاربرد لوله‌های فلزی امکان پذیر نیست و کاربریهای عمومی مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد. گرید مواد پلی اتیلن که جهت تولید لوله‌های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می‌گیرد با مواد پلی اتیلنی که جهت تولید سایر مواد پلی اتیلنی مورد استفاده متفاوت می‌باشد.